Prezydium Rady

Prezydium Rady Rodziców

Tymczasowe Prezydium Rady Rodziców

Aneta Jasionowicz-Kajzer – Przewodnicząca

Piotr Skorupiński – Zastępca 

Małgorzata Trenta – Skarbnik

kontakt e-mail: srrsp166@gmail.com

 

Numer rachunku do wpłat bankowych:

Rada Rodziców SP166

Żytnia 40, 01-198 Warszawa

94 1540 1157 2115 0004 3818 0001

 

Wpłata na Radę Rodziców o tytule płatności “RR-imię i nazwisko ucznia, klasa”

Wpłata na świetlicę o tytule płatności “Świetlica-imię i nazwisko ucznia, klasa”

Uwaga! Wpłaty bez oznaczenia celu będą automatycznie zaliczane na poczet wpłat na Radę Rodziców