Deklaracja dostępności

Zrealizowano istotne udogodnienia mające wpływ na dostępność osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

– wyposażenie placówki w pętle indukcyjne,

– umożliwienie korzystania z tłumacza języka migowego ( PJM) online;

– umożliwienie wejścia osobie z niepełnosprawnością z psem asystującym.