„Eko z Twoją Wolą”, czyli dzieci i młodzież troszczą się o środowisko

„Eko z Twoją Wolą”, czyli dzieci i młodzież troszczą się o środowisko

 Przedszkola i szkoły od lat działają na rzecz szeroko rozumianej ekologii. W tym roku realizują projekt „Eko z Twoją Wolą”. Celem projektu jest m.in. zmotywowanie wychowanków i uczniów do poznawania najważniejszych wartości lokalnej przyrody, zachęcenie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, zdobywanie wiedzy o przyrodzie, nauka racjonalnego gospodarowania jej zasobami oraz dbanie o zdrowie.

Przedszkolaki w ramach autorskiego programu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”, biorą udział w różnych akcjach: „Rośliny za elektrośmieci”, „Milion drzew dla Warszawy”, „Sprzątanie świata”, zbiórce nakrętek plastikowych, zużytych baterii, makulatury, czy karmy dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie. Z kolei uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w wykładach i prezentacjach promujących zachowania ekologiczne i powadzą działania pod wspólną nazwą „Ekologia po sąsiedzku”. W niektórych szkołach uczniowie jesienią wykonywali „prace ekologiczne” w specjalnie zorganizowanych przyszkolnych ogródkach. Wszystkie szkoły podstawowe biorą udział w różnorodnych akcjach czy zbiórkach charytatywnych. Zbierają korki, tusze, tonery, karmę czy koce dla potrzebujących zwierząt. Biorą udział w akcjach np. „Sprzątanie Świata”. Szkoły ponadpodstawowe w ramach działań ekologicznych rozpoczęły jesienią rewitalizację terenów przyszkolnych, porządkując zieleń czy zasadzając krzewy i kwiaty. Na wiosnę zaplanowany jest udział młodzieży w corocznej akcji „Sadzenia drzew przez maturzystów”. Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli też działania nad realizacją konkursowych filmów o segregacji śmieci i filmów instruktażowych „Eko Porada, czyli jak to zrobić?”.

Jak widać wolskie placówki oświatowe nie tracą z pola widzenia tak ważnej kwestii, jaką jest ekologia i udowadniają, że projekt „Eco z Twoją Wolą” nie jest tylko pustym hasłem. Więcej informacji na temat realizacji dzielnicowego projektu „Eco z Twoją Wolą” znajduje się poniżej: 

Plan działań w ramach projektu EKO z Twoją Wolą w wolskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
PRZEDSZKOLA
Lp. Działanie Krótki opis UczestnicyTermin realizacji 
1Skąd bierzemy prąd?
„Energia w naszym przedszkolu” – spacer po pomieszczeniach przedszkolnych w poszukiwaniu urządzeń działających na prąd, wdrażanie do poszanowania energii elektrycznej, poznawanie źródeł pozyskiwania energii i  zasad oszczędzania energii.
grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolnestyczeń 2021 r.
2„Komu i do czego potrzebna jest woda?”„Woda w różnej postaci” – zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody, doświadczenia ze śniegiem, lodem – zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia; „Dlaczego pada deszcz?” – poznanie obiegu wody w przyrodzie; „Kącik małego badacza” – zabawy badawcze z wodą (rozpuszczanie różnych substancji w wodzie, barwienie wody, parowanie i skraplanie; “Oszczędzamy wodę” – poznanie sposobów oszczędzania; projektowanie plakietek, umieszczanie ich przy kranach w przedszkolu  i domu.grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolneluty 2021 r.
3 „W poszukiwaniu wiosny”  „Wiosna na parapecie” – założenie hodowli roślin: sianie rzeżuchy, owsa, kwiatów, sadzenie cebuli itp.; pielęgnacja oraz obserwacja wzrostu roślin; „Czego do życia potrzebuje roślina?” – eksperymenty i doświadczenia   z wodą i światłem;  Obchody Pierwszego Dnia Wiosny – przygotowanie „Ekologicznej Marzanny” (z odpadów, surowców wtórnych).grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolnemarzec 2021 r.
4“Komu i do czego jest potrzebna jest gleba”? “Zanieczyszczenia gleby i sposoby jej ochrony” – pogadanki, prelekcje, filmy itp., prace w ogrodzie przedszkolnym: sianie i sadzenie kwiatów, warzyw na wyznaczonych rabatach i klombach – pielęgnacja i obserwacja wzrostu roślin, Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia), organizacja VIII Dzielnicowego Pleneru Artystycznego Wesołe Zabawy Przy Zielonym Wzgórzu pt. “Eko zabawka”.grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolnekwiecień  –  maj 2021 r.
5“Powietrze – żywioł, który chcemy poznać blizej”Zabawy w plenerze – obserwacje przyrodnicze (z wykorzystaniem lup);  „Szukaj wiatru w polu”  – zabawy z wiatrem, eksperymenty, doświadczenia; „Chore powietrze” – zapoznanie z przyczynami zanieczyszczenia powietrza i sposobami jego ochrony.grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolnemaj 2021 r.
6“Dzień Ochrony Środowiska”Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca); E – wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego – poznawanie zwierząt hodowanych na wsi oraz wyrobów z własnej ekologicznej hodowli; „Eko piknik” z okazji Dnia Dziecka, Święta Rodziny.            grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolneczerwiec 2021 r.
7Przyrodnicze obserwatoria i eko ogrodyModyfikacje i aranżacje przyrodnicze.grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolnemarzec – czerwiec 2021 r.
SZKOŁY PODSTAWOWE
Lp. DziałanieKrótki opis UczestnicyTermin realizacji 
1Biologiczne inspiracjeRacjonalne gospodarowanie zasobami przyrody – zwrócenie uwagi na skutki niewłaściwej eksploatacji wyczerpywalnych zasobów przyrody; Różnorodność biologiczna – zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na zmiany klimatyczne i związane z nimi wymieranie gatunków;  “Eko moda na co dzień” – podnoszenie świadomości na temat wpływu produkcji materiałów tekstylnych na środowisko.klasy I – VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  – zajęcia dostosowane do poziomu dziecimarzec – czerwiec 2021 r.
2W poszukiwaniu wiosny Rajd Wiślany, wycieczka do stacji filtrów lub stacji wodnej “Gruba Kaśka”, “Leśne łowy” – zabawa w szukanie skarbów przyrody, Park Szczęśliwicki – efekt rekultywacji wyrobisk gliny i usypiska gruzu i śmieci. Przyroda wokół nas – wycieczka do KPN. Wizyta w laboratorium – Centrum Nauki Kopernik; klasy I – VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  – zajęcia dostosowane do poziomu dziecimarzec – czerwiec 2021 r.
3“O przyrodzie poetycko”SP 25 – Poezja ekologiczna – konkurs na najciekawszy wiersz o tematyce ekologii; Wiosna – ach, to Ty?! – Konkurs fotograficzny;                                                                            SP 351 -“Moja Planeta” – Konkurs plastyczny;                                                                                                             SP 238 – “Z ekologią za pan brat”  – turniej wiedzy ekologicznejklasy I – VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  – konkursy dostosowane do poziomu dziecimaj – czerwiec 2021 r.
4“Zielona Wola – Zielona Ziemia”“Mali ogrodnicy” – uprawy roślin w skrzynkach lub w szkolnych ogródkach ekologicznych /skrzynie z warzywami, ziołami/. Reorganizacja zielonego kącika w szkole – “Żywa ściana”. “Mini ogrody” – wykonanie miniaturowych ogrodów w których są posadzone rośliny  miniaturowe, wolno rosnące. Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia). Wystawa prac z okazji obchodów Dnia Ziemi.klasy I – VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  – zajęcia dostosowane do poziomu dziecikwiecień – maj 2021 r.
5“Ekologiczny wolontariat” Zbiórka nakrętek dla schroniska – “Wrzuć nakrętkę dla zwierzaka!”; Zbiórka zużytych tuszy do drukarki – Recykling, pomoc dla schroniska dla zwierząt  – akcja “Tusz do paki”; Przeprowadzenie zbiórki dla zwierząt ze schroniska w Józefowie – Kochamy zwierzęta.klasy I – VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  – akcje dostosowane do poziomu dzieciluty – czerwiec 2021 r.
6“Promocja Zdrowego żywienia”Ekologiczny  Piknik Rodzinny;  „Eko piknik” z okazji Dnia Dziecka, Święta Rodziny itp.   klasy I – VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych wraz z rodzicamimaj – czerwiec 2021 r.
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Lp. DziałanieKrótki opis UczestnicyTermin realizacji 
1E – konkurs “Zero waste z własnej Woli”Konkurs o tym, jak dzieci przerabiają śmieci, czyli twórczy recykling surowców wtórnych – przygotowanie rzeczy pomysłowych i praktycznych z materiałów odpadowych (ozdoby walentynkowe, ozdoby wielkanocne). Ekspozycja zdjęć ozdób w formie kolaży.uczniowie wszystkich klasluty – kwiecień 2021 r.
2 “Eko Porada, czyli jak to zrobić” Film instruktażowy z cyklu:  “Eko Porada, czyli jak to zrobić” (na temat szeroko rozumianej ekologii – film zawierający poradę dotyczącą ekologicznego żywienia, wykonania środków ochrony osobistej, obsadzenia zielenią terenu itp.).chętni uczniowie, nauczycielemarzec 2021 r.
3Wykłady ekologiczne             w formie onlineWykłady  poświęcone szeroko rozumianej ekologii – tematyka wykładów: wykorzystanie energii odnawialnych, segregacja odpadów, ochrona przyrody itp.nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
i wychowania fizycznego (we współpracy
z chętnymi uczniami)
luty – marzec 2021 r.
4“Czyste płuca Woli”Projekt sportowo – ekologiczny  “Szlakiem Płuc Woli” – bieg na orientację połączony ze sprzątaniem wybranego parku wolskiego. uczniowie pierwszych
i drugich klas oraz reprezentacja maturzystów 
maj – czerwiec 2021 r. 
5“Maturzyści dla środowiska”Sadzenie drzew przez maturzystów.