Łączy nas pamięć

Łączy nas pamięć

 


          Jak co roku klasa VIa upamiętniła rocznicę powstania w Getcie Warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 r. Uczniowie wspólnie wykonali żonkile – symbol powstania, wysłuchali i obejrzeli prezentację dotyczącą największego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a także pierwszego powstania wielkomiejskiego wy okupowanej Europie.
Wiemy, że w serdecznym bólu i łzach współczucia, że z podziwem i trwogą o wynik tej walki przyglądacie się wojnie jaką od wielu dni toczymy z okrutnym okupantem. Lecz wiedzcie, że każdy próg getta, jak dotychczas, tak i nadal będzie twierdzą… Toczy się walka o naszą i waszą wolność – czytamy w apelu.