Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 23 sierpnia 2022 roku na najem stołówki szkolnej