„ Prysły zmysły”

                                           „ Prysły zmysły”       
          9 czerwca 2021 r. uczniowie klasy IIIA wzięli udział w zajęciach plenerowych ,,Prysły zmysły” prowadzonych przez BioCentrum Edukacji Narodowej.

Dzieci zbadały i zaobserwowały działanie różnych zmysłów, przyjrzały się reakcjom oraz temu, jak nasze zmysły potrafią nas oszukać.

Dzięki zajęciom uczniowie dowiedzieli się, jak według działają zmysły w ciele człowieka i efektem są iluzje.