Uroczystość Ślubowania

Uroczystość Ślubowania

14 października dzieci z oddziału przedszkolnego zdawały swój pierwszy egzamin
w szkole na Ucznia klasy 0a.

Dzieci zaprezentowały program artystyczny wyrażając swoją radość wierszami, piosenkami, a także tańcem. W obecności Dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców złożyli uroczystą przysięgę. Uczniowie otrzymali od Dyrekcji upominki, a od wychowawców pamiątkowe dyplomy, które będą przypominały o tym wyjątkowym dniu.

Uczniowie klasy 0a swoją postawą oraz zachowaniem udowodnili, że zasługują na miano „Zerówkowicza”.