Wycieczka Online

Wycieczka Online

 28 października uczniowie klas 2a i 2b uczestniczyli w wycieczce online.
Za pomocą internetowego połączenia przenieśliśmy się do MDK Muranów, by uczestniczyć w ciekawej lekcji historii. Wspaniałe warsztaty online przeniosły nas w minioną epokę około 150 lat wstecz.
Zajęcia warsztatowe pt. „Historie niezwykłe rzeczy minionych” skierowane do uczniów klas 1-3 przybliżyły dzieciom przeszłość poprzez historię materialną. Omawiane przedmioty sprzed ok. 150 lat były punktem wyjścia do przybliżenia realiów życia naszych pradziadków i uświadomienia odmienności świata dzisiejszego od dawnego.
Takie zaciekawienie tematyką historyczną życia codziennego daje szansę na wykreowanie u dzieci  potrzeby poznawania dawnych dziejów, co jak wiadomo pozwala na ukształtowanie ludzi świadomych nierozerwalnej łączności przeszłości z teraźniejszością 
i przyszłością.
Na pierwszych zajęciach poznaliśmy życie mieszkańców miast sprzed 100 lat. Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali zajęcia i wygląd ludzi przełomu XIX i XX wieku. Poznali nazwy rzeczy używanych w tym czasie przez mężczyzn. Przybliżone zostały elementy stroju męskiego oraz akcesoria, którymi posługiwali się XIX/XX wieczni panowie.
Liczne zgadywanki i zabawy łączyły edukację i zabawę.
Na kolejnych spotkaniach z historią pt. „Historie niezwykłe rzeczy minionych” zapoznamy się z przedmiotami damskimi i dziecięcymi.

Małgorzata Cieślik
Wychowawca klasy 2a