Wyniki konkursu History Box

Wyniki konkursu History Box

Wyniki szkolnego konkursu historycznego History Box – moment historii zamknięty 
w pudełku.

Celem konkursu była popularyzacja historii oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. Uczniowie przystępujący do konkursu mieli za zadanie wybrać ważne wydarzenie z historii, które umieszczali w niedużym pudełku. W pudełku znajdowała się makieta wydarzenia, opis, ilustracja, fotografia. Rezultaty wykonanych prac są znakomite. Przesłane prace poruszały następujące tematy: Mikołaj Kopernik i teoria heliocentryczna, Józef Piłsudski i odzyskanie przez Polskę niepodległości, Powstanie Warszawskie, życie codzienne w PRL.
Organizatorem konkursu był Norbert Duranc –  nauczyciel historii. W dniu 20 listopada 2020 r.  komisja w składzie: Pani Sylwia Milczanowska – dyrektor szkoły, Pani Beata Wronkowska – wicedyrektor szkoły, Pani Ewa Karczewska – nauczycielka plastyki i techniki, Pani Katarzyna Kozioł – nauczycielka historii  dokonała oceny prac. W ocenie wzięto pod uwagę: oryginalność, kreatywność i estetykę wykonania.

WYNIKI KONKURSU:


I miejsce – Karolina Prus – klasa Via 

II miejsce – Aleksander Kajak – klasa Va 

II miejsce – Natan Jagodziński – klasa Va 

III miejsce – Martyna Marcińczyk – klasa VIIb

Wyróżnienie- Igor Woźnicki – klasa Va Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!Norbert Duranc