Zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów kl. I – III; przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów kl. IV – VIII

Zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów kl. I – III; przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów kl. IV – VIII

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.
Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie 
w okresie nauki zdalnej został przesłany poprzez dziennik elektroniczny.